Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) - hakeminen ja hakuohjeet

Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) edistää korkealaatuista kliinistä tutkimusta ja tukee kliinisen lääketieteen sekä sille läheisten tieteenalojen tohtorikoulutusta sekä tutkimusta, joka kohdistuu monipuolisesti sairauksien syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon mukaan lukien translationaalinen ja palvelujärjestelmiin kohdistuva tutkimus. Monitieteiseen tohtoriohjelmaan voi hakea muullakin kuin lääketieteen alan pohjakoulutuksella, jos tutkimusaihe liittyy kliinisen lääketieteen kysymyksiin tai niiden ratkaisussa käytettävien menetelmien kehittämiseen.

> Hakuajat lukuvuonna 2020-2021

Seuraava haku on 30.8.-  17.9.2021.

Hakuilmoitus

Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen

Hakulomake

Ohjeita hakijalle:

Hakeminen

> Näin haet tohtorikoulutettavaksi Turun yliopistoon

 

Hakuaika alkaa hakuilmoituksen mukaisena ensimmäisenä päivänä klo 00:00 ja päättyy hakuilmoituksen mukaisena päättymispäivänä klo 23:59:59. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakemus sisältää sähköisen lomakkeen ja pdf-liitetiedostoja, joihin hakija on koonnut ohjeiden mukaisen hakumateriaalin.

Linkki Turun kliinisen tohtoriohjelman hakulomakkeeseen sekä liitetiedostojen tarkemmat ohjeet julkaistaan ennen jokaista hakua tällä sivulla kohdassa Hakuilmoitus ja hakulomake.

Ennen hakemuksen laatimista

Tohtorikoulutuksesta kiinnostuneen kannattaa tutustua huolellisesti tiedekuntakohtaisiin ohjeisiin hyvissä ajoin ennen varsinaista hakua, sillä monista asioista pitää sopia jo etukäteen (ohjaus, seurantaryhmä, tutkimussuunnitelma, jatko-opintosuunnitelma jne.). Päivitetty hakuilmoitus julkaistaan tällä sivulla ennen jokaista hakua.

Turun kliinisen tohtoriohjelman tohtorikoulutettavat suorittavat tohtorintutkintoaan lääketieteellisessä, yhteiskuntatieteellisessä tai luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa.

Ohjeita hakijalle tiedekunnittain
Hakijan muistilista
 • Tarkista hakuaika
 • Lue huolellisesti ohjeet (tohtoriohjelman sekä sen tiedekunnan, josta haet opiskeluoikeutta)
 • Jos todennat kielitaitosi kielitestillä, varaa tähän riittävästi aikaa
 • Hanki tarvittavat allekirjoitukset ja valmistele liitetiedostot
 • Täytä sähköinen hakemus
 • Muista hakea ajoissa
 • Pidä alkuperäiset tutkintotodistuksesi saatavilla tai valmistaudu hankkimaan niiden viralliset kopiot (tarvittaessa)

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteet

1. Tutkimusuunnitelma

2. Hakijan CV ja julkaisuluettelo (ks. esim. Tutkijan ansioluettelomalli)

3. Yhden väitöskirjatyönohjaajan tiivistetty CV (max 2 sivua) ja julkaisuluettelo vuosilta 2019–2021

4. Jatko-opintosuunnitelma (käytä mallipohjaa)

 • Lääketieteellisen tiedekunnan mallipohjaa
 • Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan mallipohja ohjaussuunnitelmassa
 • Teknillisen tiedekunnan mallipohja ohjaussuunnitelmassa
 • Yhteiskuntatieteellisellä tiedekunnalla ei käytössä mallipohjaa
 • Käytä apuna Opinto-opasta

Opiskeluoikeutta haettaessa liitteiden 1.-4. lisäksi myös:

5. Allekirjoitettu ohjaussuunnitelma

 •  Ohjaussuunitelmapohja (FI) tai jos joku ohjaajista ei ole suomenkielentaitoinen signed supervision plan (EN) Lääketieteellinen tiedekunta
 • Täytä sähköisesti, tulosta, allekirjoita, pyydä ohjaajan/-ien sekä tohtorikoulutusoppialan vastuuhenkilön allekirjoitukset ja skannaa liitteeksi (pakollinen liite lääketieteellisessä tiedekunnassa)
 • Huom! Vähintään yhdellä ohjaajista tulee olla pääsy Turun yliopiston sähköisiin järjestelmiin (yliopiston käyttäjätunnus).
 • Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ohjaussuunnitelma (FI) tai supervision plan (EN) (pakollinen liite)
 • Teknillisen tiedekunnan ohjaussuunnitelma (FI) tai supervision plan (EN) (pakollinen liite)
 • Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ohjaajan sitoumus (tiedosto tai kopio sähköpostiviestistä, jolla Turun yliopiston professori tai tohtorita-son opettaja tai tutkija lupautuu hakijan väitöskirjan ohjaajaksi).

6. Tutkimuspaikan edustajan / tutkimuksesta vastaavan henkilön vahvistus yhteistyöstä, mikäli tutkimusaineisto kerätään pääosin muualta kuin TYKS:n erityisvastuualueeseen kuuluvasta yksiköstä.

7. Ohjaajan lausunto rahoituksesta, mikäli hakija tekee väitöskirjaa päätyökseen

8. Kopiot tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista

 • Tarkista liitteiden tarve ohjeesta - kohta Hakukelpoisuuden antava aiempi tutkinto
 • Jos olet suorittanut kelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon ulkomailla, huolehdi jo hyvissä ajoin, että sinulla on tarvittavat dokumentit valmiina, jos opiskeluoikeus myönnetään.

9. Todistus kielitaidosta tarvittaessa

 • Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019) määriteltyjä kielitaidon todentamisen tapoja. Ks. kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluhaussa ja kohta Kielitaito
 • Jos hakijan tulee todentaa kielitaito kielitestillä, niin hakemuksen liitteeksi tulee skannattu todistus suoritetusta kielitestistä.

10. Ohjaajan perusteltu anomus, mikäli esitetään vain yhtä ohjaajaa (HUOM. Vain lääketieteelliseen tiedekuntaan haettaessa, muissa tiedekunnissa pakollisena 2 ohjaajaa)

Mikäli haet opiskeluoikeutta yhteiskuntatieteelliseen, matemaattis-luonnontieteelliseen tai teknilliseen tiedekuntaan, tarkista myös kyseisen tiedekunnan vaatimat liitteet, jotka saattavat osin poiketa yllämainituista, ja liitä hakemukseen tarvittavat.

Hakijan tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.