Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) - hakeminen ja hakuohjeet

Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) edistää korkealaatuista kliinistä tutkimusta ja tukee kliinisen lääketieteen sekä sille läheisten tieteenalojen tohtorikoulutusta sekä tutkimusta, joka kohdistuu monipuolisesti sairauksien syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon mukaan lukien translationaalinen ja palvelujärjestelmiin kohdistuva tutkimus. Monitieteiseen tohtoriohjelmaan voi hakea muullakin kuin lääketieteen alan pohjakoulutuksella, jos tutkimusaihe liittyy kliinisen lääketieteen kysymyksiin tai niiden ratkaisussa käytettävien menetelmien kehittämiseen.

> Hakuajat lukuvuonna 2022-2023

Kevään haku on 1.3.2023 - 17.3.2023.

Hakuilmoitus (kevään haun hakuilmoitus julkaistaan helmikuussa)

Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen

Hakulomake

Ohjeita hakijalle:

Hakeminen

> Näin haet väitöskirjatutkijaksi Turun yliopistoon

 

Hakuaika alkaa hakuilmoituksen mukaisena ensimmäisenä päivänä klo 00:00 ja päättyy hakuilmoituksen mukaisena päättymispäivänä klo 23:59:59. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakemus sisältää sähköisen lomakkeen ja pdf-liitetiedostoja, joihin hakija on koonnut ohjeiden mukaisen hakumateriaalin.

Linkki Turun kliinisen tohtoriohjelman hakulomakkeeseen sekä liitetiedostojen tarkemmat ohjeet julkaistaan ennen jokaista hakua tällä sivulla kohdassa Hakuilmoitus ja hakulomake.

Ennen hakemuksen laatimista

Tohtorikoulutuksesta kiinnostuneen kannattaa tutustua huolellisesti tiedekuntakohtaisiin ohjeisiin hyvissä ajoin ennen varsinaista hakua, sillä monista asioista pitää sopia jo etukäteen (ohjaus, seurantaryhmä, tutkimussuunnitelma, jatko-opintosuunnitelma jne.). Päivitetty hakuilmoitus julkaistaan tällä sivulla ennen jokaista hakua.

Turun kliinisen tohtoriohjelman väitöskirjatutkijat suorittavat tohtorintutkintoaan lääketieteellisessä, yhteiskuntatieteellisessä, matemaattis-luonnontieteellisessä tai teknillisessä tiedekunnassa tai Turun kauppakorkeakoulussa.

Ohjeita hakijalle tiedekunnittain
Hakijan muistilista
 • Tarkista hakuaika
 • Lue huolellisesti ohjeet (tohtoriohjelman sekä sen tiedekunnan, josta haet opiskeluoikeutta)
 • Jos todennat kielitaitosi kielitestillä, varaa tähän riittävästi aikaa
 • Hanki tarvittavat allekirjoitukset ja valmistele liitetiedostot
 • Täytä sähköinen hakemus
 • Muista hakea ajoissa
 • Pidä alkuperäiset tutkintotodistuksesi saatavilla tai valmistaudu hankkimaan niiden viralliset kopiot (tarvittaessa)

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteet

Tarkasta vaaditut liitteet aina kyseisen haun hakuilmoituksesta!

1. Tutkimusuunnitelma

Turun Kauppakorkeakouluun haettaessa tutkimussuunnitelman enimmäispituus on 10 sivua, tarkemmat ohjeet ks. https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen

Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman tarkastamisen Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä (sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä).

2. Hakijan CV ja julkaisuluettelo (ks. esim. Tutkijan ansioluettelomalli)

3. Yhden väitöskirjatyönohjaajan tiivistetty CV (max 2 sivua) ja julkaisuluettelo vuosilta 2021–2022

4. Ohjaus- ja jatko-opintosuunnitelma (käytä mallipohjaa)

5. Tutkimuspaikan edustajan / tutkimuksesta vastaavan henkilön vahvistus yhteistyöstä, mikäli tutkimusaineisto kerätään pääosin muualta kuin TY:n tai TYKS:n erityisvastuualueeseen kuuluvasta yksiköstä.

6. Ohjaajan lausunto rahoituksesta, mikäli hakija tekee väitöskirjaa päätyökseen (ei Turun kauppakorkeakouluun hakevilta)

7. Kopiot tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista

 • Tarkista liitteiden tarve ohjeesta - kohta Hakukelpoisuuden antava aiempi tutkinto
 • Jos olet suorittanut kelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon ulkomailla, huolehdi jo hyvissä ajoin, että sinulla on tarvittavat dokumentit valmiina, jos opiskeluoikeus myönnetään.

8. Todistus kielitaidosta tarvittaessa

 • Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019) määriteltyjä kielitaidon todentamisen tapoja. Ks. kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluhaussa ja kohta Kielitaito
 • Jos hakijan tulee todentaa kielitaito kielitestillä, niin hakemuksen liitteeksi tulee skannattu todistus suoritetusta kielitestistä.

9. Ohjaajan perusteltu anomus, mikäli esitetään vain yhtä ohjaajaa (HUOM. Vain lääketieteelliseen tiedekuntaan haettaessa, muissa tiedekunnissa pakollisena 2 ohjaajaa)

10. Perustelukirje, vain Turun kauppakorkeakouluun haettaessa. Yhden sivun mittainen perustelu jatko-opintoihin hakeutumiselle (letter of motivation). Hakijan on eri-tyisesti perusteltava, miksi on hakemassa juuri Turun kauppakorkeakouluun ja valitsemaansa oppiai-neeseen, sekä mitä uutta aiottu tutkimus toisi valittuun tieteenalaan. Perustelukirjeen tulee sisältää myös pohdintaa tulevaisuuden uratavoitteista.

Mikäli haet opiskeluoikeutta yhteiskuntatieteelliseen, matemaattis-luonnontieteelliseen tai teknilliseen tiedekuntaan tai Turun kauppakorkeakouluun, tarkista myös kyseisen tiedekunnan vaatimat liitteet, jotka saattavat osin poiketa yllämainituista, ja liitä hakemukseen tarvittavat.

Hakijan tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.