Terveysteknologia kuvitus

Jatkuva oppiminen: Hyvinvointi, sosiaali- ja terveysala

Tarkista koulutusten ajankohdat esittelysivuilta!

MOOCit - kaikille avoimet maksuttomat verkkokurssit

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintotarjonnassa mm.:

 • Terveystiedon kriittinen arviointi 1 op
 • Lääketieteellisen tiedekunnan muita opintoja: Psyykkiset traumat 3 op, Potilasturvallisuuden opinnot 1 - 3 op, Ulkomaalainen terveydenhuollossa 1 op, Lääketieteen historian opintoja 2 - 5 op
 • Hoitotiede, aineopinnot 35 op (verkko-opinnot), Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op (verkko-opinnot), Design ajattelua terveydenhuoltoon 3 tai 5 op (maksuton), Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS, Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintojaksoja
 • Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 17 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Ympäristö ja terveys 3 op, Mediakulttuuri, digitalisoituminen ja terveys 3 op (verkko-opinnot)
 • Sukupuolentutkimuksen opinnot
 • Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä kursseja mm. Kotouttaminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op, Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op (verkko-opinnot)
 • Sosiaalitieteet, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op
 • Sosiaalityö, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op. Sosiaalityön opinnot sopivat erityisesti niille alalla työskenteleville, joilla on tavoitteena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain mukaisen pätevyyden hankkiminen yliopistossa. Opinnot ovat hyödynnettävissä osana pätevyyden tuottavia opintoja, kun opiskelija on saanut sosiaalityön pääaineopiskeluoikeuden yliopistossa.
 • Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus mm. Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen 3 op, Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa 3 op, Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan 5 op. MOOC-kursseista voi tehdä opintosuorituksen avoimena yliopisto-opetuksena.
 • Psykologia, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä opintojaksoja esim. Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op, Sosiaalipsykologia I 5 op, Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op (verkko-opinnot)
 • Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, yksittäisiä opintojaksoja mm. Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op (verkko-opinnot)
 • Kasvatustiede, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, yksittäisiä opintojaksoja (verkko-opinnot)
 • Kasvatustiede / varhaiskasvatus: mm. Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op / Family, Education and Cooperation 5 ECTS (verkko-opinnot/online studies)
 • Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Turun kauppakorkeakoulu: Johtamisen ja organisoinnin kursseja mm. Henkilöstöjohtaminen 6 op, Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi 6 op
 • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op (maksuttomat opinnot), sisältää mm. opintojaksot Tekoälyn perusteet 2 op, Tekoäly diagnostiikan, lääkekehityksen ja kuvantamisen palveluksessa 2 op, Tekoäly terveystiedon tukena 1 op

Muut kaikille avoimet opinnot

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattu koulutus

Ammatillinen jatkokoulutus