Terveysteknologia kuvitus

Jatkuva oppiminen: Hyvinvointi, sosiaali- ja terveysala

Kaikille avoin maksuton oppimateriaali

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Esimerkkejä lukuvuoden 2021 - 2022 opintotarjonnasta (tarkista ajankohdat opintojen esittelysivuilta):

 • Lääketieteelliset opintojaksot: Potilasturvallisuuden opinnot 1 - 3 op, Stressilääketiede 3 op, Ulkomaalainen terveydenhuollossa 1 op, Lääketieteen historian opintoja
 • Hoitotiede, aineopinnot 35 op (verkko-opinnot), Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op (verkko-opinnot), Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS
 • Asklepios-ohjelma: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 17 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Ympäristö ja terveys 3 op, Mediakulttuuri, digitalisoituminen ja terveys 3 op (verkko-opinnot)
 • Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op (verkko-opinnot)
 • Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä kursseja mm. Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ 5 op, Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op (verkko-opinnot)
 • Sosiaalitieteet, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op
 • Sosiaalityö, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op. Sosiaalityön opinnot sopivat erityisesti niille alalla työskenteleville, joilla on tavoitteena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain mukaisen pätevyyden hankkiminen yliopistossa. Opinnot ovat hyödynnettävissä osana pätevyyden tuottavia opintoja, kun opiskelija on saanut sosiaalityön pääaineopiskeluoikeuden yliopistossa.
 • Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus (maksuttomat opinnot) tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 op, Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 op, Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op, Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 op, Surevan kohtaaminen 2 op, Nuoret hoivaat - useita kursseja eri teemoista (myös verkko-opintoja)
 • Psykologia, perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja esim. Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op, aineopinnot 35 op (myös verkko-opinnot)
 • Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, yksittäisiä opintojaksoja (verkko-opinnot)
 • Erityispedagogiikka: Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op (verkko-opinnot)
 • Kasvatustiede, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, yksittäisiä opintojaksoja (verkko-opinnot)
 • Kasvatustiede/varhaiskasvatus: Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op/Family, Education and Cooperation 5 ECTS (verkko-opinnot/online studies)
 • Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Turun kauppakorkeakoulu: Johtamisen ja organisoinnin kursseja esim. Henkilöstöjohtaminen 6 op, Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi 6 op, Työpsykologia 6 op
 • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus, sisältää mm. opintojaksot Tekoälyn perusteet 2 op, Tekoäly diagnostiikan, lääkekehityksen ja kuvantamisen palveluksessa 2 op, Tekoäly terveystiedon tukena 1 op

Muut kaikille avoimet opinnot

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattu koulutus

Ammatillinen jatkokoulutus