Terveysteknologia kuvitus

Jatkuva oppiminen: Hyvinvointi, sosiaali- ja terveysala

Maksuton avoin oppimateriaali

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Esimerkkejä lukuvuoden 2020 - 2021 opintotarjonnasta (alustavat tiedot):

 • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC)
 • Asklepios-ohjelma: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 17 op tai yksittäisiä opintojaksoja esim. Digitaalinen kulttuuri ja terveys 3 op, Mediakulttuuri ja terveys 3 op, Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op (myös verkko-opintoina)
 • Hoitotiede, aineopinnot 35 op
 • Lääketieteelliset opintojaksot: Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 op, Lihavuus 3 - 4 op, Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys  3 - 4 op, Koululaisen ravitsemus 3 op, Psyykkiset traumat 3 op, Biolääketieteen opintojaksoja
 • Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä kursseja (verkko-opinnot)
 • Sosiaalitieteet, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op
 • Sosiaalityö, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op. Sosiaalityön opinnot sopivat erityisesti niille alalla työskenteleville, joilla on tavoitteena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain mukaisen pätevyyden hankkiminen yliopistossa. Opinnot ovat hyödynnettävissä osana pätevyyden tuottavia opintoja, kun opiskelija on saanut sosiaalityön pääaineopiskeluoikeuden yliopistossa.
 • Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja, myös verkko-opintoja
 • Psykologia, perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja esim. Kehityspsykologian perusteet 5 op, Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op, aineopinnot 35 op (myös verkko-opinnot)
 • Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, yksittäisiä opintojaksoja (myös verkko-opinnot) - opintoja tarjolla myös keväällä ja kesällä 2020
 • Kasvatustiede, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, yksittäisiä opintojaksoja (myös verkko-opinnot) - opintoja tarjolla myös keväällä ja kesällä 2020
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Turun kauppakorkeakoulu: Johtamisen ja organisoinnin kursseja esim. Henkilöstöjohtaminen 6 op, Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi 6 op, Työpsykologia 6 op, Huippusuorituksen johtaminen 6 op -verkkokurssi toukokuuss 2020
 • Tekoälyn monitieteisen opintokokonaisuuden kursseja: Tekoäly diagnostiikan, lääkekehityksen ja kuvantamisen palveluissa, Tekoäly terveystiedon tukena

Muut kaikille avoimet opinnot

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattu koulutus

Ammatillinen jatkokoulutus