Uutuuksia ja maksuttomia opintoja avoimessa yliopistossa lukuvuonna 2023 - 2024. Tutustu ja innostu!

17.05.2023

Haluatko monipuolistaa osaamistasi työelämän tarpeisiin tai suorittaa opintoja tutkintoon tähdäten? Oletko kiinnostunut eri tieteenalojen tarjoamista näkökulmista ja tutkimustiedosta? Avoin yliopisto-opetus avaa monia mahdollisuuksia uuden oppimiseen!

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan sisältyy opintoja kaikista Turun yliopiston kahdeksasta tiedekunnasta sekä kieli- ja viestintäopintojen keskuksesta. Voit valita opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia oman kiinnostuksesi ja opiskelutavoitteesi mukaan.

Opintoja järjestetään oppiaineesta riippuen Turussa ja Porissa sekä kesäyliopistoissa, kansalais- ja kansanopistoissa eri puolilla Suomea. Verkko-opintoja voit opiskella ajan ja paikan suhteen joustavasti. Opintotarjonta voi vielä täydentyä etenkin kevään 2024 osalta. 

Uusia opintoja usealta eri tieteenalalta

Tutustumiskursseja ja muita maksuttomia opintoja

Tutkintoon tähtääville opintoja avoimen väylän ja maisterihakuihin

Avoimen yliopiston opinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakea yliopistoon yhteishaun lisäksi avoimen väylän kautta. Matemaattis-luonnontieteellisen ja teknillisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun avoimen väylän hakukohteet ja valintaperusteet on hyväksytty koskemaan jo vuoden 2024 opiskelijavalintaa. Voit aloittaa opintojen suorittamisen hyvissä ajoin!

Jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon, tutustu mahdollisuuksiin hakea suoraan maisteriopintoihin. Maisterihauissa edellytettäviä perus- ja aineopintoja voi opiskella avoimessa yliopistossa.

> Lue lisää Tavoitteena tutkinto? -sivulta

Tutustu koko opintotarjontaan, osallistu esittelytilaisuuksiin

Opintotarjontaan sisältyy opintoja kaikista Turun yliopiston tiedekunnista. Opintotarjonta-sivuilta löydät tietoa eri tieteenalojen opinnoista, verkko-/etäopinnoista ja yhteistyöoppilaitosten tarjonnasta.

Ilmoittautumiset syksyn opintoihin alkavat porrastetusti elokuussa, kevätlukukauden opintoihin marras-joulukuussa. Avoimen yliopiston opintomaksu on enintään 15 euroa/opintopiste. Yhteistyöopistot laskuttavat lisäksi omat maksunsa.

Tiesithän, että opintoja voi suorittaa myös henkilöstökoulutukseksi työnantajan tuella. Tutustu tarjontaan teemoittain:

> Kehitä osaamistasi työelämän tarpeisiin

Tervetuloa opintojen esittely- aloitusohjaustilaisuuksiin, katso tiedot tapahtumakalenterista, Ohjeita löytyy myös opintojen esittelysivuilta. Kysy lisätietoja opintoneuvojiltamme!

Luotu 17.05.2023 | Muokattu 21.08.2023