Avoimessa yliopistossa loka-, marras- ja joulukuussa 2022 alkavia opintoja

08.10.2022

Olisiko nyt sopiva aika aloittaa opinnot avoimessa yliopistossa? Tutustu tarjontaan!

Avoimessa yliopistossa on tarjolla opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja/kursseja ympäri vuoden. Tästä uutisesta löydät tietoa opinnoista, joita voi aloittaa vielä syyslukukaudella Turun yliopistossa (lähiopetuksena Turussa ja Porin yliopistokeskuksessa) ja verkko-opintoina.

Osan verkko-opinnoista voi opiskella kokonaan verkossa paikkakunnasta riippumatta. Osaan sisältyy sähköinen tentti, joka suoritetaan Exam-tenttipalvelussa. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun yliopistossa, Raumalla, Porissa ja monen muun korkeakoulun tiloissa eri paikkakunnilla.

Tiesitkö, että voit aloittaa oppiaineen perusopintojen (25 op) opiskelun osallistumalla ensin yksittäisille opintojaksoille. Jos haluat sen jälkeen jatkaa suorittamaan koko opintokokonaisuuden, enintään kahden jakson opintomaksu hyvitetään kokonaisuuden maksusta. Opintojaksojen tulee olla kuluvalta tai edelliseltä lukuvuodelta.

Tarkista opetustavat ja aikataulut ym. tiedot opintojen esittelysivuilta. Opintoja on tarjolla myös avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. Niistäkin löydät tiedot esittelysivuilta.

Humanististen tieteiden opintoja

 • Historia ja arkeologia: 
  • Varhaismoderni aika 5 op, verkko-opinnot 28.11.2022 - 22.1.2023. Ilmoittaudu viimeistään 25.11. (kiintiö 5 opiskelijaa).  
  • Historian aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja, verkko-opinnot.
 • Mediatutkimus: Mediakasvatus 5 op -verkkokurssi 24.10. - 18.12. Käytännön valmiuksia mediakasvatuksen toteuttamiseen. Ilmoittaudu viimeistään 16.10. 
 • Uskontotiede, aineopintojen jaksoja opintojaksoja:
  • Suomen uskonnollinen kenttä 5 op, lähiopetus Turun yliopistossa 26.10.2022 - 7.12.2022 ti ja ke klo klo 12 – 14. Ilm. viimeistään 21.10., ei esitietovaatimuksia. 
  • Uskonto nykykulttuurissa ja -yhteiskunnassa 5 op, itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. llm. viimeistään 15.10., esitietovaatimuksena perusopintojen suoritus. Kurssin voi opiskella myös kevätlukukaudella.
 • Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op, itsenäisesti suoritettava HILMA-verkoston kurssi 8.8. - 31.12.2022. Ilmoittaudu viimeistään 15.11. Kurssin voi opiskella myös kevätlukukaudella. 
 • Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus: Ympäristö ja terveys 3 op, verkko-opinnot 9.11. - 31.12. Ilmoittaudu viimeistään 2.11.

Kasvatustieteiden opintoja

 • Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, verkko-opinnot: 
  • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op, 17.10. - 31.12.2022. Ilmoittaudu viimeistään 17.10. (perusopintojen jakso)
  • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op, 21.11. - 31.12.2022. Ilmoittaudu viimeistään 21.11. (perusopintojen jakso)
  • Kasvatustieteen aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja. Esitietovaatimuksena perusopintojen suoritus.
  • Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja. Esitietovaatimuksena perusopintojen suoritus.
 • Erityispedagogiikka, verkko-opinnot:
  • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op. Ilmoittaudu viimeistään 24.10. Myös yksittäisiä jaksoja esim. Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op 7.11.2022 alkaen, ilm. viimeistään 13.11. 
  • Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja. Esitietovaatimuksena perusopintojen suoritus.
 • Kasvatustieteet, Sote-akatemian Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus: 
  • Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä 3 op, verkko-opetus 25.10. - 8.12.2022. Ilmoittaudu viimeistään 18.10. 
  • Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op (MOOC), itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Ilmoittaudu viimeistään 4.12. Kurssin voi suorittaa myös kevätlukukaudella.
 • Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus, opintojaksoja mm.
  • Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op (MOOC), itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Myös kevätlukukaudella.
  • Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op, itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Myös kevätlukukaudella.
  • Kestävän muutoksen mahdollisuudet 4 op, lähiopetuksena Turun yliopistossa 31.10. - 7.12.2022, ilmoittaudu viimeistään 31.10.

Lääke- ja terveystieteiden opintoja

Matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja

 • Biologia:  
  • Ihmisen fysiologia 2 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot (Exam-tentti) 5.9 - 11.12.2022. Ilmoittaudu viimeistään 14.10. 
  • Solu- ja molekyylibiologian luennot 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot (Exam-tentti) 1.9.2022 - 31.5.2023. Ilm. viimeistään 16.10. 
 • Fysiikka:
  • Fysiikan peruskurssi: termodynamiikka 4 op, lähiopetus TY:ssa ja verkko-opetus 24.10. - 31.12.2022. Ilm. viimeistään 19.10. (ks. esitietosuositukset).
 • Kemia: 
  • Kemian peruskurssi II 5 op (yleinen kemia), verkko-opinnot ja Exam-tentti 24.10. - 18.12.2022. Ilmoittaudu viimeistään 20.10. 
  • Kemian historia 2 op, verkko-opetus keskiviikkoisin 24.10. - 7.12.2022 klo 12.15 - 14. Ilmoittaudu viimeistään 20.10.  
 • Maantieteen perusopinnot: 
  • Aluemaantieteen perusteet 5 op, verkko-opinnot 31.10. - 18.12.2022. Ilmoittaudu viimeistään 27.10. 
 • Climate.now / Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC), itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Ilm. viimeistään 30.12. Kurssin voi opiskella myös kevätlukukaudella. Kurssi on maksuton.
 • Ympäristötieteen perusopinnot: 
  • Ympäristö ja yhteiskunta 5 op, verkko-opinnot 31.10. - 18.12.2022. Ilmoittaudu viimeistään 27.10. 

Oikeustieteellisiä opintoja

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Ilmoittautuminen päättyy 18.12.2022. Opintojakson voi suorittaa myös kevätlukukaudella.
 • oikeudenalojen perusteiden jaksoja mm.
  • Kansainvälinen oikeus 6 op, verkko-opinnot (ja lähiopetus) 20.10.2022 - 15.3.2023, ilmoittautuminen päättyy 5.11.
  • Oikeushistoria 6 op, lähi- ja verkko-opetus 16.11.2022 - 21.1.2023.
  • Työoikeus 7 op, luennot verkossa lauantaisin 19.11. - 10.12.
  • Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, luennot verkossa 29.11. -14.12. ja Exam-tentti.
 • aineopinnot, muut opinnot (yhteinen jakso Sote-akatemian Monitieteisen opintokokonaisuuden kanssa): 
  • Sosiaalioikeus 4 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 1.8. - 31.12.2022. ilmoittautuminen päättyy 4.12. Kurssin voi suorittaa myös kevätlukukaudella.
 • opintojen esittelysivu

Teknillisen tiedekunnan opintoja – maksuttomia

 • Tietojenkäsittelytieteet, tietotekniikka:
  • Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto- ja kyberturvallisuus 1 op. Verkko-opetus 24.10. - 31.12.2022. Ilmoittautuminen päättyy 14.10.
 • Tekoälyn monitieteisen opintokokonaisuuden jaksoja:
  • Tekoälyn perusteet 2 op (tietojenkäsittelytieteet), itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 1.8.2022 - 31.7.2023. Ilmoittautuminen 23.10. - 6.11.2022.
  • Tietoturva ja tietosuoja tekoälysovelluksissa 2 op / AI & Cybersecurity 2 ECTS (MOOC) (tietoliikennetekniikka), englanninkieliset itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 1.8. - 31.12.2022, marras-joulukuussa ilmoittautuvilla 31.7.2023 asti. Ilmoittautuminen päättyy 4.12.2022.

Turun kauppakorkeakoulun opintoja

 • Opintojaksot II opetusperiodilla 24.10. – 4.12.2022, ilmoittautuminen päättyy 13.10.
  • Opinnot Turussa ja verkossa mm. Markkinointi: Myynnin verkkokurssi 6 op (verkko-opinnot), B2B Marketing 6 ECTS, Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op (verkko-opinnot), Kuljetustoiminnot ja -markkinat 6 op, Introduction to Entrepreneurial Business 3 ECTS, International Business Management 6 ECTS, Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op, Yritysjuridiikka: Yhteisöoikeus 6 op, Tilastotieteen perusteet 3 op (lähi-/verkko-opinnot).
  • Opinnot Porin yksikössä ja verkossa mm. Service Marketing 5 ECTS (verkko-opinnot), Sopimusoikeus 6 op (verkko-opetus), Yhteisöoikeus 6 op (lähi-/verkko-opetus), Työhyvinvointi 5 op.
 • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op, verkko-opinnot 24.10. - 4.12.2022. Ilmoittautuminen päättyy 20.10. 

Yhteiskuntatieteellisiä opintoja

 • East Asian Studies: Itä-Aasian uutismedia 2 op, verkko-opinnot 1.11. - 18.12.2022. Kurssi on tarkoitettu Johdatus Itä-Aasiaan -kurssin suorittaneille tai sille ilmoittautuneille.
 • Psykologian perusopinnot, Evoluutiopsykologia:
  • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op, verkko-opinnot 15.10.2022 - 28.2.2023. Ilmoittaudu viimeistään 31.10. 
 • Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op, tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa. Ilmoittaudu viimeistään 7.12.. Esitietovaatimuksena perusopintojen suoritus.
 • Sosiaalityö, Sote-akatemian Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus
  • Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC), itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi. Ilmoittaudu viim. 4.12., opintomaksu 36 €. Kurssin voi suorittaa myös kevätlukukaudella.
  • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 3 op (MOOC), itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi. Ilmoittaudu viim. 4.12., opintomaksu 24 €. Kurssin voi suorittaa myös kevätlukukaudella.
  • Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op (MOOC), itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, ilmoittaudu viim. 4.12., opintomaksu 24 €. Kurssin voi suorittaa myös kevätlukukaudella.

Kieli- viestintäopintoja

Luotu 08.10.2022 | Muokattu 16.10.2022