Opettajankoulutuslaitoksen yhteystiedot Turussa

Käyntiosoite: Assistentinkatu 5, 20500 Turku
Puhelin: 029 450 3691, 050 339 8104 (opintoasiat); 029 450 3688, 050 300 9024 (opinto- ja opiskelijavalinta-asiat)
Toimisto ja hallintopalvelut: Educarium, 4. krs, avoinna ma-pe klo 12-14

Emeritusprofessorit ja emeritaprofessorit

Vierailevat professorit

Yliopistonlehtorit, lehtorit ja yliopisto-opettajat

Erikoistutkijat, yliopistotutkijat, tutkijatohtorit ja projektitutkijat

Projektityöntekijät ja tutkimusavustajat