Opettajankoulutuslaitoksen yhteystiedot Turussa

Osoite: Assistentinkatu 5, 20014 Turun yliopisto
Puhelin: 029 450 3691, 050 339 8104 (opintoasiat)
Toimisto ja hallintopalvelut: Educarium, 4. krs, avoinna ma-pe 12-14

Emeritusprofessorit ja emeritaprofessorit

Vierailevat professorit

Els Boshuizen

Nancy Commins

Johann Gruber

Simone Volet

Yliopistonlehtorit, lehtorit ja yliopisto-opettajat

Erikoistutkijat, yliopistotutkijat, tutkijatohtorit ja projektitutkijat