Opettajankoulutuslaitoksen yhteystiedot Turussa

Käyntiosoite: Assistentinkatu 5, 20500 Turku
Puhelin: 050 339 8104 (opintoasiat), 050 300 9024 (opinto- ja opiskelijavalinta-asiat)
Toimisto ja hallintopalvelut: Educarium, 4. krs

Emeritusprofessorit ja emeritaprofessorit

Vierailevat professorit

Yliopistonlehtorit, lehtorit ja yliopisto-opettajat

Erikoistutkijat, yliopistotutkijat, tutkijatohtorit ja projektitutkijat

Projektityöntekijät ja tutkimusavustajat