Tutustu Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan kevätlukukaudella 2023

24.11.2022

Uusi vuosi, uudet opinnot! Avoin yliopisto-opetus tarjoaa monia mahdollisuuksia opiskella uutta, tähdätä yliopisto-opintoihin ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamistasi. 

Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus sisältää opintoja kaikista tiedekunnista, useilta eri tieteenaloilta. Tässä kerromme poimintoja kevätlukukauden tarjonnasta Turussa, Porissa ja verkossa. Kasvatustieteiden, luovan kirjottamisen ym. opintoja järjestetään myös kesäyliopistoissa, kansalais- ja kansanopistoissa.  

Tutustu koko tarjontaan ja tarkista opetustavat ja -aikataulut ym. opintojen esittelysivuilta. Ilmoittautumiset alkavat porrastetusti 28.11. ja osalle jaksoista ilmoittautuminen päättyy jo joulukuussa. Opintomaksut ovat enintään 15 euroa/op. Tarjonnassa on myös maksuttomia tietotekniikan opintoja ja Ilmasto.nyt-kurssi.

Pitoja ja piirityksiä - linnaelämää keskiajan Suomessa sekä muita humanististen tieteiden opintoja 

Millaista on ollut elämä Suomen linnoissa keskiajalla? Oliko elämä linnoissa enemmän pitojen viettoa vai piiritysten kestämistä? Historian ja arkeologian uusi verkkokurssi Pitoja ja piirityksiä - linnaelämää keskiajan Suomessa 5 op järjestetään 18.1. - 22.2.2023. Ilmoittautuminen alkaa 9.12., kiintiö 15 opiskelijaa.  

Historian ja arkeologian opintojen tarjonnassa myös mm.

 • Historian ja arkeologian taidot 5 op verkko-opinnot 6.3. - 30.4.
 • Moderni aika 5 op verkko-opinnot 23.1. - 5.3.
 • Digitaalisen historian työpajakurssi 5 op 13.3. - 21.5.
 • Historian aineopinnot 35 op voi aloittaa joustavasti verkko-opintoina. 
 • Arkeologian aineopinnot 35 op alkavat tammikuussa Turun yliopistossa. 

Kulttuuri- ja elämysmatkailun verkkokursseja (voi opiskella kokonaan verkossa):

 • Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 5 op 9.1. - 13.3., ilmoittaudu viimeistään 31.12.
 • Nature, Environment and Tourism 5 ECTS 13.3. - 28.5.

Uskontotieteen ja elämänkatsomustiedon opintoja

 • Maailman uskonnollinen kenttä 5 op 16.3. - 12.5. lähiopetus Turun yliopistossa. 
 • Uskonto nykykulttuurissa ja -yhteiskunnassa 5 op, itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. 

Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op ym.

Kasvatus- ja opetusalan opintoja – tutkintoon tähtääville ja lisäkoulutukseksi 

Uusina opintoina alkaa Oppimisanalytiikka ja laaja-alainen oppimisen arviointi 2 op -kurssi. Kurssi järjestetään verkko-opintoina 13.3. - 31.5.2023 ja siihen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää Turussa. Ilmoittautuminen 2.12. alkaen, kiintiö 20 opiskelijaa.  

Kasvatustieteiden opinnoista voit aloittaa tammikuussa perusopintoja ja aineopintoja verkko-opintoina. Osallistu aloitustilaisuuksiin ja kysy lisää! Opintotarjonnassa mm.

 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op, kasvatustieteen aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä opintojaksoja. 
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä opintojaksoja. 
 • Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op / The Child´s Participation in Early Childhood Education 3 ECTS, verkko-opinnot 7.2. - 31.5.
 • Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op / Family, Education and Cooperation 5 ECTS, verkko-opinnot 1.1. - 31.5.
 • Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op -kurssi 29.3. - 30.5. Turun yliopistossa

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuuden opintojaksoja itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina ja/tai lähiopetuksena, mm.:

 • Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op (MOOC) 
 • Kestävän pedagogiikan perusteet 4 op Turun yliopistossa 18.1. - 1.2.
 • Ekologisesti ja sivistyksellisesti kestävä kehitys varhaiskasvatuksen kontekstissa 3 op, 22.2.2023 alkaen
 • Kestävä tulevaisuus ja kasvatus 3 op  

Osaamistasi sosiaali- ja terveysalalle

Lääketieteen ja hoitotieteen opintoja:

 • Potilasturvallisuuden opinnot 1 - 3 op verkko-opintoina
 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op, verkko-opinnot 28.2. - 1.10., Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 2 op, verkko-opinnot 1.11.2022 - 31.7.
 • Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS
 • Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintojaksoja (kirjatentit)

Psykologian ja evoluutiopsykologian opintoja verkossa:

 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op 1.1. - 31.7.
 • Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op 1.1. - 31.7.
 • Psykologian aineopinnot 35 op 
 • Evoluutiopsykologia ja mielenterveys 5 op, lähiopetuksena/verkossa 9.1. - 30.4.
 • Evoluutio ja ihmisen käyttäytyminen 5 op, lähiopetuksena/verkossa 6.3. - 22.6.

Monikulttuurisuuden opintokokonaisuuden jaksoja verkko-opintoina:

 • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op 15.2. - 29.3.
 • Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op 10.3. - 16.5.2023.
 • Romanit Suomessa ja Euroopassa 3 op 13.3. - 21.5.
 • Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op 13.3. - 30.5.2

Sosiaalitieteet 

 • perusopintojen jaksoja, aineopinnot 35 op lähiopetuksena ja itsenäisesti suoritettavina opintoina. 

Sosiaalityö 

 • perusopintojen jaksoja: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC), Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC) 
 • aineopintojen jakso: Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op

Monitieteisen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuden jaksoja mm.

 • Johdatus bioturvallisuuteen 2 op (biologia, lääketiede) 11.1. - 3.3.2023
 • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot terveys-, kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla 5 op 10.1. - 28.2.
 • Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op 10.1. - 12.3.
 • Oikeus ja koulu 4 op 11.1. - 24.5.
 • Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 5 op 2.3. - 1.6.
 • Turvallisuusjohtamisen perusteet sosiaali- ja terveydenhuollossa 3 op 8.3. - 19.5.  UUTTA 
 • Digitalisaation mahdollistamat työkentän ja toimintatapojen muutokset 3 op 13.3. - 15.5.
 • useita itsenäisesti suoritettavia verkko-opintoja – uutuutena Kulttuurihyvinvoinnin perusteet 3 op (MOOC) 

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus

 • Mediakulttuuri, digitalisoituminen ja terveys 3 op, verkko-opinnot 11.1. - 31.7.

Perehtyisitkö ympäristöekologiaan, luonnonvarojen maantieteeseen tai digitaalisen paikkatiedon käyttämiseen?

Maantieteen opinnoista on tarjolla uusia verkkokursseja. Voit myös aloittaa perusopintojen suorittamisen. Osallistu infotilaisuuteen 3.1.!

 • Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op -jaksolla 2.1. - 26.2. voit tutustua siihen, mitä digitaalinen paikkatieto on, miten etsitään ja arvioidaan avointa paikkatietoa ja miten sijaintitietoa hallitaan paikkatieto-ohjelmistoissa (GIS) ja -palveluissa. Opit myös visualisoimaan paikkatietoa karttoina. 
 • Kestävä kehitys maantieteessä 5 op 27.2. - 2.4.
 • Luonnonvarojen maantiede 5 op 3.4. - 7.5. 

Ympäristötieteen perusopintoja voi opiskella joustavasti kokonaan verkossa. Voit myös aloittaa perusopintojen suorittamisen. Osallistu infoon 3.1.!

 • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op 30.1. - 19.3.
 • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op 20.3. - 21.5. 

Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC) on maksuton ja sen voi opiskella itsenäisesti verkossa.

Johdatus bioturvallisuuteen 2 op (biologia, biolääketiede) verkko-opintoina 11.1. - 3.3.2023

Elintarviketieteen ja muita biokemian ja -tekniikan, kemian ja fysiikan kursseja 

Biokemian ja biotekniikan opintojaksot alkavat tammikuun alussa lähiopetuksena Turun yliopistossa. Ilmoittautumiset 4.1. tai 5.1.2023 mennessä.

 • Elintarviketieteet – teoria 5 op 9.1. - 26.3., Molekyylibiologia - teoria 5 op, Mikrobiologia - teoria 4 op
 • Antibody Therapeutics 3 ECTS, verkko-opinnot 1.2. - 26.3.
 • Introduction to Immunoassays in Diagnostic 1 ECTS verkko-opinnot 9.1. - 27.3.

Kemian perusopintojen ja aineopintojen opintojaksoja:

 • Kemia III (fysikaalinen kemia) 5 op verkossa 9.1. - 5.3., ilmoittautuminen päättyy 4.1.
 • Kemia IV (orgaaninen kemia) 5 op verkossa 7.3. - 30.4., ilmoittautuminen päättyy 2.3.
 • Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op, lähiopetus 10.1. - 23.2., ilmoittautuminen päättyy 6.1.
 • Kemiallinen biologia 5 op, lähi- ja verkko-opetus 8.3. - 28.4., ilmoittautuminen päättyy 1.3.
 • Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op, verkko-opetus 2.5. - 22.6., ilmoittautuminen päättyy 27.4.

Fysiikan peruskursseja:

 • Fysiikan peruskurssi: sähkömagnetismi 4 op, lähi- ja verkko-opetus 11.1. - 5.3., ilmoittautuminen päättyy 4.1.
 • Fysiikan peruskurssi: aaltoliike 4 op, lähi- ja verkko-opetus 8.3. - 30.4., ilmoittautuminen päättyy 1.3.

Tekoälystä, tietotekniikasta ja tietojenkäsittelytieteestä kiinnostuneille – myös maksuttomia opintoja 

Tietotekniikan perusopinnoista voi kevätlukukaudella opiskella Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op -opintojakson. Verkko-/lähiopetus ja tentti pidetään Turun yliopistossa 10.1. - 31.3. Kurssin tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Ilmoittaudu viimeistään 5.1.2023, maksuton.

Tekoälyn monitieteisestä opintokokonaisuudesta voi opiskella yksittäisinä jaksoina: 

 • Tekoälyn perusteet 2 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot ja Exam-tentti. Ei opintomaksua. 
 • Tekoälyn menetelmät 5 op, lähi- tai verkko-opinnot sekä Exam-tentti 13.3. - 31.7. Ei opintomaksua. 
 • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op, lähi-/verkko-opinnot Turun yliopistossa 10.1. - 21.5., ilmoittaudu viimeistään 3.1.
 • Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä 3 op, verkko-opinnot 8.2. - 11.5..  
 • AI & Cybersecurity 2 ECTS (MOOC), itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Ei opintomaksua. 

HUOM! Tulossa helmikuussa myös uusia ohjelmoinnin ja ohjelmistotekniikan kursseja. Lisätietoja julkaistaan teknillisen tiedekunnan opintojen esittelysivulla.

Johdatus oikeustieteeseen, Oikeudellisen informaation haku ja muita oikeustieteellisiä opintoja 

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op on itsenäisesti ja joustavasti suoritettava verkkokurssi, joka sopii kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille. Johdatus-jakson suorittamisen jälkeen voit ilmoittautua muille oikeustieteellisille opintojaksoille. Tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena järjestetään mm. Hallinto-oikeus 7 op ja Ympäristöoikeus 7 op -jaksot, verkko-opintoina mm. Oikeudellisen informaation haku 2 op, Vero-oikeus ja yhtiöoikeus 7 op ja Sosiaalioikeus 4 op. Ilmoittautuminen jaksoille 1.12. alkaen. Ks. myös kieli- ja viestintäkurssit! 

Tutustu oikeustieteellisten opintojaksojen koko tarjontaan!

Tulevaisuudentutkimuksen opintoja ja kauppakorkeakoulun kursseja 

Miltä tulevaisuus näyttää? Voiko visionäärisyyttä oppia? Tulevaisuudentutkimus tarjoaa tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op alkaa 9.1.2023 Turun yliopistossa. Ilmoittautuminen 12.12.2022 alkaen, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintokokonaisuus tai jaksoja on tarjolla myös yhteistyöoppilaitoksissa.

Turun kauppakorkeakoulun avoimeen yliopisto-opetukseen sisältyy lähiopetuksena Turussa järjestettäviä opintoja, mm. Yritysjuridiikan perusteet 3 op sekä ruotsin kielen ja liikeviestinnän kurssit Affärskommunikation 2 op ja Aktuell diskussion 2 op. Verkko-opintoina mm.

 • Johtamisen vuorovaikutustaidot 6 op -kurssin luennoilla ja harjoituksissa perehdytään käytännön esihenkilötyöhön ja johtaja-alaissuhteiden haasteisiin. Kurssi järjestetään verkko-opintoina III ja IV periodeilla ja sille voi osallistua paikkakunnasta riippumatta.
 • Laskentatoimen ja rahoituksen opintoihin kuuluvat Kustannuslaskennan perusteet 4 op ja Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op voi suorittaa verkossa mahdollista Exam-tenttiä lukuunottamatta.
 • Talousmatematiikan perusteet 3 op -kurssi kokonaan verkko-opintoina.
 • Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op -kurssilla perehdytään taloushallinnon tietojärjestelmien erilaisiin toteutusvaihtoehtoihin ja tietojärjestelmien hyödyntämiseen taloushallinnon eri osa-alueilla.
 • English: Business Communication I 3 ECTS, verkko-opetus ilta-aikaan 12.1. - 27.4. ja Exam-tentti.

Porin yksikössä voi opiskella lähiopetuksena mm. Taloustieteen perusteet 6 op -kurssin 17.1. alkaen ja yritysjuridiikan kurssin Sijoittajansuoja rahoitusmarkkinoilla 5 op 19.1. alkaen.

Huom! Ilmoittautumiset opintoihin jo ajalla 28.11. - 11.12.2022. 

Turun kauppakorkeakoulun opinnot – tutustu myös IV periodin kurssitarjontaan

Kaupunkitutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden opintoja 

Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuden opintojaksoja mm.  

 • Miltä kaupunki tuntuu? Aistittu, koettu ja jaettu kaupunki 5 op. Etnologian oppiaineen opintojaksolla tutustutaan etnologiseen kaupunkitutkimukseen kuten aistietnografiaan, visuaalisiin menetelmiin ja valtaan liittyviin kysymyksiin. Verkko-opinnot 10.1.2023 alkaen, lisäksi päätösseminaari Turun yliopistossa 4.3.2023. 
 • Naapurisuhteiden sosiologiaa 5 op. Sosiologian opintojaksolla perehdytään siihen, miten naapurisuhteita on tutkittu ja millaisia tuloksia tutkimuksissa on saatu. Keskeisiä kysymyksiä ovat: millaisia naapuruussuhteet nykyaikaisissa yhteiskunnissa ovat, millä perusteilla naapurustot ovat yhteisöjä, ja miten naapurien välille syntyy kiistoja. Verkko-opinnot 13.3. - 21.5.

East Asian Studies (Asianet) -verkkokursseja mm.

 • Kiinan poliittinen järjestelmä 3 ECTS 9.1. - 12.3.
 • Intro duction to Chinese Contemporary History 5 ECTS 23.1. - 20.3.
 • Project Management in China and East Asia 4 ECTS 13.3. - 21.5.

Filosofian perusopintojen opintojaksoja mm. 

 • Filosofian historia 3 op luennot 9.1. - 27.3., Yhteiskuntafilosofia I 3 op luennot 9.2. - 13.4. Turun yliopistossa.

Kieli- ja viestintäkursseja 

Kieli- ja viestintäkurssit sopivat kaikille viestintätaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille. Osa kursseista sopii myös avoimen väylän hakuihin, tarkista tiedot hakukohteen valintaperusteista.  

 • English: Academic and Professional Skills 1 3 op verkko-opintoina 1.2. - 5.4.2023 (keskiviikkoisin klo 17.15 - 20.15)
 • Inledning till juridisk svenska 2 op, verkko-opinnot 16.1. - 13.3. Kurssi sisältää juridiikkaan johdattelevia tekstejä sekä suullisia ja kirjallisia tehtäviä. 
 • Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op, lähiopetuksena Turun yliopistossa 10.1. - 28.2. Ilmoittautuminen 8.12.2022 - 1.1.2023. 
 • Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op, verkko-opinnot 23.1. - 6.3.2023.
 • Puheviestinnän perusteet: Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen 2 op, verkko-opinnot 20.3. - 24.4.2023, ym. puheviestinnän kursseja.

TuKKK:n kielten ja liikeviestinnän opintoihin kuuluvia englannin, espanjan, ranskan, saksan ja ruotsin kursseja III opetusperiodilla 9.1. – 30.4.2023, ilmoittautuminen 1.12. - 11.12.2022, mm. 

 • English: Business Communication I 3 ECTS, verkko-opinnot  
 • Ruotsi: Affärskommunikation 2 op, Aktuell diskussion 2 op, Ekonomiska texter 2 op, lähiopetuksena Turussa.
   
Luotu 24.11.2022 | Muokattu 10.01.2023