INVEST kukkakuvio

Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVEST

INVEST on Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen tutkimuksen lippulaiva ja tutkimuskeskus. Tavoitteenamme on luoda tasa-arvoisempi, ennakoivampi ja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli Suomelle. 

Yhdistämme sosiologisen, sosiaalipoliittisen, psykologisen ja lastenpsykiatrisen tutkimuksen, jonka pohjalta tarjoamme ymmärrettävää tietoa erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvistä teemoista.

Tarjoamme tutkittua tietoa päättäjille ja tutkittuun tietoon perustuvaa tukea ja tietoa perheille, nuorille ja heidän parissaan työskenteleville asiantuntijoille. Kehitämme näyttöön perustuvia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä ohjelmia, jotka toimivat kaikkialla Suomessa. Tuomme tutkimukseen perustuen esille lasten, nuorten ja perheiden arkea koskettavia ilmiöitä ja asioita.

Toimintaamme rahoittavat Suomen Akatemian lippulaivaohjelma, isäntäorganisaatiot Turun yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä monet muut ulkopuoliset tutkimusrahoittajat, kuten Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) ja Yhdysvaltain terveysvirasto (NIH).

Tutkijat | Sosiologia

Tutkijat | Psykologia

Tutkijat | Lastenpsykiatria